Bilskade

Vi har alle godkjenninger og riktig utstyr for å reparere alle typer skader på personbil og små varebiler.
oppretting
Det ER komplisert å sette sammen en bil på forsvarlig vis etter en komplisert strukturell skade. Vi har kunnskapen som behøves! Tidligere ble hele bilkarosseri laget av samme stålkvalitet, og sammenføyningsmetoden var sveis. I dag ser vi mange forskjellige ståltyper i kombinasjon med aluminium, komposittmaterialer og plasttyper i ett og samme karosseri.

Alle materialene må behandles ulikt og det kreves fagkunnskap innen områdene: klinking, liming, og sveisemetoder som motstandssveis, gass-sveis og brazing. Plast er et unikt materiale som stort sett lar seg reparere. Materialet kan rettes ved varmebehandling, sveises, limes og lakkeres. I dag utgjør plastreparasjoner ca. 25% av alle reparasjonene.

Husk at det er du som bileier som selv har rett til å velge hvilket verksted du ønsker til å reparere din bil! det såkalte "gruppeunntaket" som ble fastslått i EU-forskriften 1400/2002/EC sier at du beholder dine garantier etc på bilen selv om du benytter frittstående verksteder.

Ved forsikringsskade så ordner vi med alt fra du har meldt inn skaden til bilen er ferdig reparert.
herunder taksering av skaden med direkte innsending til ditt forsikringsselskap, og påfølgende utbedring. vi gjør alle jobber etter gjeldene lover og retningslinjer, og kan garantere deg som kunde et godt resultat. du får også selvfølgelig full garanti på jobben.

Vi har den fordelen at vi har både karosseri-verksted og lakk verksted under samme tak så vi slipper å frakte bilen din unødvendig frem og tilbake for å bruke eksterne leverandører på dette.
Trenger du leiebil under verktedsoppholdet så ordner vi det også.


Buskerud Bilverksted AS. Industriveien 2 NO-3300 HOKKSUND Telefon: +47 32 75 90 90 Telefaks: +47 32 75 90 91  E-post: post@3300.no