Bilverksted

Med tidsriktig og godt utstyr utfører vi de aller fleste reparasjoner på alle biler intil 3500 kg uansett merke.
 verksted2
Fabrikkgarantien fortsetter også å gjelde etter at en service eller reparasjon er gjennomført hos vårt bilverksted.

Vi følger alltid bilfabrikkenes retningslinjer og spesifikasjoner og bruker deler med minst samme kvalitet som det bilprodusenten krever.

I forenlighet med de nye EU-direktivene, har vi tilgang til all nødvendig informasjon og teknisk utstyr i likhet med merkeverkstedene.

Derfor kan man trygt overlate bilen til vårt bilverksted uten å frykte for at fabrikkgarantien står i fare for å falle bort.

Miljø og sikkerhet og ikke minst din egen økonomi er avhengig av at bilen blir vedlikehold på korrekt måte.

Det er ikke bare arbeidet som må utføres på riktig vis, kvaliteten på deler må være av tilsvarende eller bedre kvalitet enn det bilprodusenten krever.

Betegnelsen ”originaldeler”, som gjerne benyttes av den merkebunnede del av bransjen, er til de grader misvisende.

Vi skifter clutch, bremser, støtdempere, eksos, dekk og utfører EU-kontroll.

Vi utfører også forstillingskontroll (Optisk firehjulskontroll) Reparasjon og service på airconditionsystemer. Diagnose og feilkodeavlesning på ABS Airbag motorlamper

Buskerud Bilverksted AS. Industriveien 2 NO-3300 HOKKSUND Telefon: +47 32 75 90 90 Telefaks: +47 32 75 90 91  E-post: post@3300.no