Kontaktkskjema kan benyttes for alle typer henvendelser.

 

 Kopi av henvendelsen blir sendt til den oppgitte e-post adressen.

 

Kontaktinformasjon

Buskerud Bilverksted AS

Industriveien 2
NO-3300 HOKKSUND
Telefon: +47 32 75 90 90
Telefaks: +47 32 25 06 31
E-post: post@3300.no
Org.nr: NO 991 509 739 MVA

Buskerud Bilverksted AS. Industriveien 2 NO-3300 HOKKSUND Telefon: +47 32 75 90 90 Telefaks: +47 32 75 90 91  E-post: post@3300.no